Jezus stelt Zijn vraag recht op de man af! Allerlei namen passeren dan de revue . Waarom doet Jezus dit? Jezus wil graag duidelijkheid scheppen over Zijn rol hier op aarde! Hij is de langverwachte messias! Hij is zowel Schepper als Losser van de mens. Daar valt niets op af te dingen!

Natuurlijk is er niets mis met al die grote namen zoals een Elia en Johannes de Doper, die terecht respect en ontzag bij vele van hun tijdgenoten en nakomelingen hebben afgedwongen door hun liefde en werken voor God, maar de grootste daad in de menselijke geschiedenis moest van de Schepper zelf komen. Hij gaf hemelse rijkdom op, om onze armoede op Zich te nemen, om vervolgens onze naaktheid met Zijn genadekleed te kunnen bedekken.
Het grootste offer dat alleen een God met een groot hart voor een verloren mens kon brengen, zou door Zijn kruisdood zichtbaar worden. Hij kwam om jou en mij te redden! Hij kwam ons vertellen en laten zien, dat Vader en Zoon bereid waren de hoogste prijs te betalen om onze toekomst veilig te stellen!

De vraag die toen op de man af, gesteld werd, wordt ook nu aan jou en mij gesteld:
Wie ben Ik werkelijk volgens jou? Wie mag Ik voor jou zijn?

Gebed: Heer, help mij ten allen tijde beseffen, dat enkel en alleen via Uw Zoon er een pad naar de hemel loopt. leer mij dagelijks danken voor het gegeven Lam dat de zonden der wereld wegneemt.
Amen.