Corrie ten Boom quotes en citaten

“Kijk naar de wereld; en je wordt bedroefd. Kijk naar binnen; en je wordt depressief. Kijk naar God en je zal rustig zijn.”

“Wees nooit bang om een onbekende toekomst te leggen in de handen van een bekende God.”

“Als je problemen te klein zijn om voor te bidden, dan zijn ze ook te klein om je er zorgen over te maken.”

“Vergeving is geen emotie. Het is een handeling van de wil.”

“Heer, dank U dat U niet een groot geloof vraagt, maar geloof in een grote God.”

“Vrees klopte aan de deur. Het geloof deed open. Er was niemand.”

“Gebed verplaatst onze aandacht van het probleem naar de kracht, van de bezorgdheid naar de Almachtige.”

“Je zult wellicht nooit weten dat Jezus alles is dat je nodig hebt, totdat Jezus het enige is dat je hebt.”

“Wat vleugels zijn voor een vogel en zeilen voor een schip, zo zijn gebeden voor de ziel.”

“Er is geen paniek in de hemel! God heeft geen problemen, alleen plannen.”

“Er is geen put zo diep, dat Gods genade niet nóg dieper is.”

“Het belangrijkste dat iemand voor een ander kan doen, is voor hem bidden. Gebed behaalt de overwinning. Iedere andere dienst die wij doen, bestaat eenvoudig uit het oogsten van de resultaten van gebed.”

“God neemt onze zonden – het verleden, het heden en de toekomst, en dumpt ze in de zee en zet een bord neer dat zegt: Verboden te vissen! “

“Als God ons op steenachtige paden leidt, geeft Hij sterke schoenen.”