“Jezus gaf ook dit voorbeeld: ‘Een man had twee zonen. De jongste zoon zei tegen zijn vader: ‘Vader, ik wil mijn deel van de erfenis nu hebben.’ De vader gaf hem wat hij vroeg. Een paar dagen later pakte de zoon al zijn spullen bij elkaar en ging weg. Hij ging naar een ver land. Daar gaf hij al zijn geld uit aan een leven vol plezier.
Toen alles op was, kwam er een grote hongersnood in dat verre land. De zoon had niets meer te eten. Daarom ging hij werken bij één van de mensen in dat land. Die stuurde hem naar het veld om op de varkens te passen. De zoon had zo’n honger dat hij zelfs het varkensvoer op wilde eten. Maar niemand gaf hem iets. Toen dacht hij: Thuis hebben zelfs de armste knechten altijd genoeg te eten. En ik ga hier dood van de honger! Ik zal naar mijn vader teruggaan en tegen hem zeggen: ‘Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn. Behandel mij voortaan net zoals uw armste knechten.’ Toen ging de zoon terug naar zijn vader.” – Lucas 15:11-19

De verloren Zoon heeft dat avontuurlijke in zich, waar velen alleen maar van kunnen dromen. Hij stapt op zijn vader af en vraagt alvast om zijn deel van de erfenis om zijn dromen te kunnen verwezenlijken. Hoewel dit zeer ongepast was – een faux pas – een belediging, krijgt hij toch zijn zin en met een zak vol geld trekt de jongeman de wijde wereld in.
Hij is nu vrij van iedere vorm van verantwoordelijkheid en plukt de dag. So far so good! Hij heeft vrienden bij de vleet , want als je geld hebt dan heb je vrienden, maar wanneer er meer uitstroom dan instroom is van je gelden, dan ga je gewoon failliet en dan leer je het leven van een andere kant kennen.

En de realiteit is een hard gelag voor de jongeman, dan merkt hij hoe mensen je de maat nemen. Overal komt hij voor een dichte deur te staan. Geen vrienden meer, geen inkomsten, er rest hem nu weinig keus dan te moeten werken voor een marginaal inkomen. Hij vindt letterlijk een hondenbaan voor iemand van goede komaf en met joodse wortels: Hij moet varkens hoeden om rond te kunnen komen!

Hij maakt kennis met de sociale ongelijkheid in het leven, want zelfs deze onreine dieren krijgen de voorkeur boven hem. Zij worden in de watten gelegd, terwijl hij bijna van de honger omvalt. En dat is het breekpunt, pas dan beseft hij hoe goed hij het thuis had. Hij beseft dat ‘Oost west, thuis best’ – de meest veilige optie is voor zijn toekomst en hij keert moe en gedesillusioneerd terug naar huis.

“De vader zag zijn zoon al vanuit de verte aankomen. En meteen kreeg hij medelijden. Hij rende naar zijn zoon toe, sloeg zijn armen om hem heen en kuste hem. De zoon zei: ‘Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn.’ Maar de vader zei tegen zijn knechten: ‘Haal snel mijn mooiste jas voor mijn zoon en trek hem die aan. Doe een ring om zijn vinger en doe schoenen aan zijn voeten. Haal het vetste kalf en slacht het. We gaan eten en feestvieren! Want mijn zoon was dood, maar nu leeft hij weer. Ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer gevonden.’ Toen gingen ze feestvieren.” – Lucas 15:20-24

Hoe velen in deze wereld zitten niet in hetzelfde schuitje als deze jongen. Met heel veel avontuurlijke drang en veel bombarie verlaten ze God om nieuwe zekerheden te vinden en een leven te leiden zonder verantwoordelijkheid naar God toe. Maar de oneerlijkheid en onzekerheid van dit bestaan brengt ze tot inkeer dat niets de liefde en goedheid van de eeuwige God kan vervangen. Bent u daar inmiddels ook al achter?
Gelukkig voor de jongeman was de liefde die Zijn vader voor hem voelde niet bekoeld. Hij werd zelfs koninklijk ontvangen en niet kil en afstandelijk zoals de oudere broer hem ontving.

“Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en reidans. En nadat hij één van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem: Uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan.
Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader: Zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden en u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem: Kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden.” – Lucas 15:25-32

Het is enkel en alleen de rotsvaste liefde van God die ons kan redden van onszelf, dat geldt voor wie een verloren zoon is en voor wie moeilijk kan vergeven en verbitterd is.  Gelukkig is Zijn Zoon Jezus Christus niet alleen de Weg, Hij biedt ook een Uitweg als wij teleurgesteld zijn in onszelf of in anderen!

Gebed: Heer help mij dicht bij U te blijven, dan weet ik dat ik veilig ben welke weg ik ook ga. Uw liefde en goedheid zal mij weer de weg naar huis wijzen als ik verkeerd wandel.
Heer, help mij ook te vergeven wie vergeving nodig hebben, zodat we allemaal de liefde en onverdiende genade van U mogen smaken.

Amen.