God is Liefde

God is liefde!
De Liefde die daar nog wel het meeste op lijkt, is de liefde in familieverband, de liefde die wij voelen voor onze dierbaren. Maar Gods liefde overstijgt zelfs deze natuurlijke en mooie vorm van liefde: “Kan een moeder haar kleine kind vergeten en niet van haar eigen zoon houden? Ook al zou dat kunnen, dan zou Ik u nog niet vergeten.” – Jesaja 49:15

Liefde in overtreffende trap maakte dat God in ons belang de belangrijkste en moeilijkste beslissing nam, door Zijn Zoon te geven als Schulddrager en Middelaar voor onze zonden. Dit was een offer zo groot en voorzienend dat in feite niemand verloren hoeft te gaan.

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven ontvangt.” – Johannes 3:16

We mogen daarom in alle vrijmoedigheid voor vergeving en vernieuwing tot God komen, precies zoals we zijn: gebroken, klein en afhankelijk, maar kostbaar en onmisbaar in de ogen van God!

Adventkerk.com