Geestelijk Groeien

 

Wijd uzelf ’s morgens aan God. Doe dat het allereerste. Laat uw gebed zijn:
„ Aanvaard mij, Heer, helemaal als de uwe. Ik leg al mijn plannen voor uw voeten.
Gebruik mij vandaag in uw dienst. Blijf bij mij en laat al mijn werk in u gedaan
worden”. Dit is een dagelijkse aangelegenheid. Wijd uzelf elke morgen, voor het
begin van een nieuwe dag, aan God. Onderwerp al uw plannen aan Hem met de
bereidheid om ze, al naar gelang Zijn voorzienigheid aangeeft, op te geven of uit te
voeren. Zo kunt u elke dag uw leven in Gods handen leggen en zal uw leven meer
en meer gevormd worden naar het voorbeeld van het leven van Christus.
Een leven in Christus is een leven vol rust. Misschien is er geen gevoel van extase,
maar er is wel een blijvend, vredig vertrouwen. Uw hoop is niet gevestigd op uzelf,
maar op Christus. Uw zwakheid is gekoppeld aan Zijn kracht, uw onwetendheid
aan Zijn wijsheid, uw zwakheid aan Zijn blijvende macht. U moet dus niet zien op
uzelf, en uw gedachten moeten zich niet met uzelf bezighouden, maar u moet zien
op Christus. Laat uw geest zich bezighouden met Zijn liefde en met de schoonheid
en volmaaktheid van Zijn karakter. Christus in Zijn vernedering, Christus in Zijn
zuiverheid en heiligheid, Christus in Zijn oneindige liefde — dat is het onderwerp
voor meditatie. Als u Hem liefhebt, en in volledige afhankelijkheid van Hem
Zijn voorbeeld volgt, wordt u naar Zijn beeld veranderd.

Loading poll ...