“U kent de kracht Gods niet!”

“Op die dag kwamen er Sadduceeën naar Hem toe, die zeggen dat er geen opstanding is, en zij vroegen Hem:
Meester, Mozes heeft gezegd: Als er iemand sterft die geen kinderen heeft, dan moet zijn broer diens vrouw trouwen en voor zijn broer nageslacht verwekken.
Nu waren er bij ons zeven broers; en de eerste trouwde en stierf; en omdat hij geen nageslacht had, liet hij zijn vrouw na aan zijn broer.
Zo ook de tweede en de derde, tot de zevende toe.
Ten slotte stierf na allen ook de vrouw.
In de opstanding dan, van wie van die zeven zal zij de vrouw zijn? Want zij hebben haar allen als vrouw gehad.
Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: U dwaalt, omdat u de Schriften niet kent en ook niet de kracht van God.
Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel.
En wat de opstanding van de doden betreft, hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is, toen Hij zei:
Ik ben de God van Abraham en de God van Izak en de God van Jakob? God is niet een God van doden, maar van levenden.
En toen de menigte dit hoorde, stonden ze versteld van Zijn onderricht.” – Mattheüs 22:23-33

Met een strikvraag proberen de sluwe sadduceeërs Jezus in de val te lokken:
“Meester, als er iemand sterft die geen kinderen heeft, dan moet zijn broer diens vrouw trouwen en voor zijn broer nageslacht verwekken. Nu waren er bij ons zeven broers; en de eerste trouwde en stierf; en omdat hij geen nageslacht had, liet hij zijn vrouw na aan zijn broer.Zo ook de tweede en de derde, tot de zevende toe. Ten slotte stierf na allen ook de vrouw.In de opstanding dan, van wie van die zeven zal zij de vrouw zijn? Want zij hebben haar allen als vrouw gehad.”

De belofte van een opstanding uit de dood wordt door hen niet geloofd, hoewel het zo duidelijk in de bijbel staat. “Want ik weet dat mijn Redder leeft. Uiteindelijk zal Hij mij uit het stof optillen, zodat alles weer goed komt.” – Job 19:25 BB

Jezus laat zich door hen niet van de wijs brengen en wijst ze op hun gebrek aan geloof in de kracht Gods: “U dwaalt, omdat u de Schriften niet kent en ook niet de kracht van God. Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel. En wat de opstanding van de doden betreft, hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is, toen Hij zei: Ik ben de God van Abraham en de God van Izak en de God van Jakob? God is niet een God van doden, maar van levenden.”

Hier hebben ze niet van terug en om Zijn woorden kracht bij te zetten, zal Hij later een wonder doen waarbij Lazarus, de broer van Maria en Martha uit de dood zal opstaan als bewijs dat God macht heeft over leven en dood!

Geloven wij ook in een opstandingsmorgen? God zal bij de wederkomst de doden doen opstaan met een heel nieuw lichaam. Een lichaam zonder gebreken, aangepast aan de eeuwigheid en met een hart dat hier alvast is voorbereid voor een heilige omgang met God en engelen. Ons wacht dus een heerlijke toekomst, want God is niet de God van de dood. Nee, Hij is de God die voor het leven gaat!

Gebed:

Heer, dank U dat U mij het leven wil geven en een heel nieuw lichaam! Wilt U bij mij dan eerst het wonder van het hart doen, zodat ik bij de opstandingsmorgen als een compleet nieuw mens mag opstaan? Dit vraag ik U in Jezus’ naam.
Amen.