Jezus onze Hogepriester

Wat veel mensen niet weten is dat Jezus Christus behalve Schepper van hemel en aarde, ook onze Middelaar en Hogepriester is. Dit werk doet Hij niet in een aards heiligdom, maar in de ware Tabernakel...

Is de weg te nauw om Jezus te volgen?

Aanschouwt Hem in de hof, grote bloeddruppels zwetend. Een enkele engel wordt van de hemel gezonden om de Zone Gods te bemoedigen. Volgt Hem op Zijn weg naar de gerechtszaal, terwijl Hij belachen, bespot...

Christus was een bidder!

0
Bidden is het openen van het hart voor God als voor een vriend. Dat wil niet zeggen, dat bidden nodig is om aan God bekend te maken wat wij zijn, maar dat we daardoor...

Een Nieuwe Schepping

God liet het leven aan Adam en Eva - voor een nieuwe proefperiode, opdat zij, door gehoorzaamheid aan God, opnieuw zijn kinderen konden worden. En het middel was duidelijk aangegeven: door het geloof in...

Geloof en Politiek

0
De Here wil dat Zijn volk politieke kwesties begraaft. Zwijgen over deze onderwerpen is welsprekendheid. Christus roept Zijn volgelingen op om in overeenstemming te komen met de zuivere evangelische beginselen die duidelijk geopenbaard zijn...

“Heeft God zeker wel gezegd?”

God gaf dit bevel De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen...

De komst van Jezus werd aan ons beloofd

0
"Toen de volheid des tijds gekomen was, zond God zijn Zoon uit, … om hen die onder de wet waren te verlossen, opdat wij de aanneming van zonen zouden ontvangen." - Galaten 4:4,5 De komst...

De ontmoeting met de Gerasenen

De onmoeting met de bezetenen in het land der Gerasenen hieldeen les in voor de discipelen. Het toonde de diepe verval, waarinsatan het menselijk geslacht tracht te brengen, en dat Christusgezonden is om de...

Aarzelende Discipelen

'Daarna vroeg Jozef van Arimatea, een discipel van Jezus,maar in het verborgen uit vrees voor de joden, aan Pilatushet lichaam van Jezus te mogen wegnemen…Ook kwamNicodemus.' (Johannes 19:38,39) Er wordt weinig verteld over Nicodemus of...

De gebreken van goede mannen

De Bijbel vermeldt nauwgezet de gebreken van goede mannen,die door de gunst van God onderscheiden werden; in feite wordenhun gebreken uitgebreider opgesomd dan hun deugden. Dit is voorvelen een bron van verbazing en is...
Utrecht
onbewolkt
1 ° C
3.4 °
-0.8 °
92 %
2.2kmh
7 %
wo
2 °
do
5 °
vr
7 °
za
11 °
zo
11 °

Nieuw

error: Content is protected !!