“Maar de tong kan geen mens temmen; zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn.” – Jakobus 3:8

Woorden kunnen anderen pijn doen.
Soms zeggen we daarna: ” Maar zo heb ik het niet bedoeld” of zoals een tvpresentator zich onlangs verontschuldigde voor een bepaalde uitspraak : “Het was een slip of the tongue!”
Maar woorden hebben de kracht om een hart te breken of een vriendschap voorgoed te beëindigen, want eenmaal uitgesproken kun je het niet meer terugdraaien!

In de joodse cultuur wordt daarom wel eens het waarschuwende verhaal verteld van de rabbi en de veren. Dit verhaal gaat over een vrouw in een dorp, die altijd maar roddelde over alles en iedereen en op een dag werd dit aangekaart bij de plaatselijke rabbi. Hij liet haar komen en vroeg haar een verenkussen mee te nemen. De vrouw wist natuurlijk van de prins geen kwaad, maar de Rabbi wilde haar confronteren met de gevolgen van haar roddels. Hij vroeg haar de kussen open te ritsen en de inhoud op straat leeg te schudden en daarna gebood hij haar alle veren weer bij elkaar te brengen. Dit was natuurlijk een onmogelijke opdracht, want de wind nam de veren naar alle windstreken mee. En met een handvol veren meldde de vrouw zich uiteindelijk weer bij de rabbi. Ze had de opdracht niet kunnen volbrengen en toen gaf de Rabbi haar het advies om hier lering uit te trekken: “Roddels zijn net als veren, eenmaal meegenomen door de wind kun je ze niet terughalen.”

Ook de Bijbel vertelt ons dat we een wacht voor de mond moeten plaatsen.
“Zet een wacht voor mijn mond, HEER, een post voor de deur van mijn lippen. Houd mijn hart ver van het kwaad, verleid het niet tot goddeloze daden met hen die onrecht bedrijven” – Psalm 141:3

De tong is een belangrijk middel om te communiceren, maar als het binnen in je hart niet goed zit, dan uit het zich soms ook in je woorden. Van de Here Jezus kon worden gezegd dat in Zijn mond geen bedrog was, niets onreins. Niets wat kwalijk was kwam over Zijn lippen. De Here Jezus was ook hierin een voorbeeld voor ons christenen.

Laten we elke dag God vragen om een mond, dat niet in staat is anderen pijn te doen. Laten we God vragen om het heiligende vuur van de Heilige Geest, om woorden uit te kunnen spreken van vrede en genezing voor iedereen.

Gebed: Heer, zet een wacht voor mijn mond. Laten mijn woorden uit een bekeerd hart komen en helende, opbouwende woorden zijn die mensen tot een zegen zijn. Help mij op die manier het Koninkrijk te vertegenwoordigen in Jezus’ naam.
Amen.