In al zijn arrogantie erkende Napoleon dat hij machteloos stond tegenover Christus. Hij zei: “Ik ken de mensen en ik zeg u dat Jezus Christus niet zomaar een mens is. Tussen hem en ieder ander persoon in de wereld is er geen vergelijking mogelijk. Alexander, Caesar, Karel de Grote en ik hebben keizerrijken gesticht. Maar waarop hebben wij de creaties van ons genie gebaseerd? Op kracht.

Maar Jezus Christus stichtte zijn rijk op liefde; en op dit uur zouden miljoenen mensen voor hem sterven.”