In die dagen zag ik in Juda mensen die op de sabbat de wijnpersen aan het treden waren en die hopen graan brachten en die op ezels laadden, en ook wijn, druiven en vijgen en allerlei andere lasten. Zij brachten die naar Jeruzalem op de sabbatdag. Op de dag dat zij dat voedsel gingen verkopen, waarschuwde ik hen.
Ook woonden er Tyriërs, die vis aanvoerden en allerlei koopwaar, die zij op de sabbat aan de Judeeërs en in Jeruzalem verkochten.
Toen riep ik de edelen van Juda ter verantwoording en zei tegen hen: Wat is dit voor een wandaad die u verricht, waardoor u de sabbatdag ontheiligt?
Deden uw vaderen niet evenzo? En vervolgens bracht onze God al dit kwaad over ons en over deze stad. En u voegt nog eens toe aan de brandende toorn over Israël door de sabbat te ontheiligen!
Het gebeurde, toen de poorten van Jeruzalem hun schaduwen afwierpen, vóór de sabbat, dat ik zei dat de deuren gesloten moesten worden, en ik zei dat zij ze niet mochten openen tot na de sabbat. Ik plaatste een aantal van mijn knechten bij de poorten, zodat er geen last zou binnenkomen op de sabbatdag.
Toen overnachtten de handelaars en de verkopers van allerlei koopwaar buiten Jeruzalem, een keer of twee.
Ik waarschuwde hen en zei tegen hen: Waarom overnacht u bij de muur? Als u dat nog eens doet, zal ik de hand aan u slaan! Vanaf die tijd kwamen ze niet meer op de sabbat.
Ik zei tegen de Levieten dat ze zich moesten reinigen en dat ze de poorten zouden komen bewaken om de sabbatdag te heiligen. Denk ook hierom aan mij, mijn God, en spaar mij overeenkomstig de grootheid van Uw goedertierenheid.

Nehemia 13:15-22

De Israëlieten hebben toestemming gekregen om terug te keren naar Israël. Nehemia is de man die God dan gebruikt om stevige hervormingen door te voeren in Israël. Als leidraad voor wet- en regelgeving, neem hij het boek van Mozes als richtlijn. Maar niet lang daarna wordt het volk van Israël duidelijk, dat het op de rails houden van de trein alleen kans van slagen heeft als mensen principieel blijven handelen. Nehemia is daarin ook een echte Leider en voorbeeld voor iedereen. Hij beschouwt de sabbat als iets dat heilig en belangrijk is voor de identiteit van Gods volk en voor verdere voortzetting van Gods plan met Israël.
Nehemia laat daarom in niet mis te verstane woorden blijken, dat het ontheiligen van de sabbat door vriend en vijand niet getolereerd zal worden onder zijn leiderschap.
Hij sluit de poorten op sabbat en laat de handel niet toe op Gods heilige dag. Na een stevige reprimande komen ook buitenstaanders niet meer op sabbat naar de stad om handel te drijven. Nehemia begrijpt dat voor een juiste verhouding met God, je sommige dingen buiten de deur moet houden en doortastend moet optreden om in het geloof op het rechte pad te blijven.

Zijn wij als Gods volk ook trouw aan het verbond dat wij met God hebben gesloten? Alleen een principieel volk kan en wil de tien geboden houden in deze tijd van mondiale godsvervreemding. Laten wij God daarom vragen om een sterk en volhardend geloof als dat van Nehemia.

Gebed: Heer, help mij een Nehemia te zijn wanneer ik principieel en doortastend moet optreden als omstandigheden erom vragen. Help mij onder geen beding toe te geven aan een verzoeking of verleiding die mij van U scheiden wil, zodat ik nog dichter naar Uw Liefde toe mag groeien.
Amen.