En toen Herodes Jezus zag, werd hij erg blij, want hij had al lange tijd gewenst Hem te zien, omdat hij veel over Hem gehoord had; en hij hoopte een of ander teken te zien dat door Hem gedaan zou worden.
En hij ondervroeg Hem met veel woorden, maar Hij antwoordde hem niets.
En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden Hem heftig te beschuldigen.
En toen Herodes, samen met zijn soldaten, Hem gehoond en bespot had, deed hij Hem een sierlijk gewaad om en stuurde Hem terug naar Pilatus.
En op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden van elkaar; voor die tijd leefden zij namelijk in vijandschap met elkaar. – Lukas 23:8-12

Een ontmoeting met Jezus was altijd wel bijzonder. Voor wie vertroosting en bemoediging zocht, had Jezus een woord van hoop en genade. Wie lichamelijk iets mankeerde, vond bij Jezus genezing. Wie door boze machten werd geterroriseerd , vond bij Jezus bevrijding.
De Here Jezus was “het” antwoord die God ons gaf op dit gebroken en onzeker bestaan. Hij bracht weer licht aan het einde van de tunnel.

Maar niet iedereen, kreeg van de Here Jezus de zegen mee.
Zo lezen we dat de Here Jezus moest verschijnen voor de profetenmoordenaar Herodes.
Met veel machtsvertoon en gevoel voor show probeerde deze sluwe koning een antwoord aan Jezus te ontlokken, maar Jezus zweeg. Geen woord kwam van Zijn lippen.

Hoe verschrikkelijk moet het zijn als de Here zwijgt in je leven.
Kan het zijn, dat u door uw manier van leven de Here het zwijgen heeft opgelegd in uw leven? Kan het zijn dat u om de verkeerde dingen vraagt waardoor God niet antwoorden kan?
Want de Levende God, is namelijk geen God van veraf , maar een God die heel dichtbij je wil zijn. Het is altijd Gods verlangen om in je hart te mogen wonen en balans te brengen in je leven. Hij wil jou de zegen geven, wat je zo hard nodig hebt in dit leven, maar dit kan alleen als wij handelen vanuit de juiste beweegredenen.  Laten wij daarom God zoeken met de juiste beweegredenen en ervaren dat God voor Zijn kinderen een echte God is die hoort en verhoort!

Gebed: Heer, vergeef me als ik op een manier leef, waardoor Ik Uw zegen niet kan ontvangen. Ontruim mijn hart van zonden en verkeerde verlangens zodat U altijd dichtbij mij kunt zijn. Maak mijn hart tot een tempel van de Heilige Geest. Amen