Als de duivel ons onze zonden laat zien,
doet hij dat om ons wanhopig te maken.
‘Zo ben je nu,’ zegt hij. ‘En zo zul je je hele
leven blijven!’.

Als de Heilige Geest ons onze zonden laat
zien, gebeurt dat altijd in het licht van het
volbrachte werk aan het kruis.
Als je Jezus in Zijn grote liefde als het ware
aankijkt, als je Hem ziet in het geloof, ga
je je schamen voor jezelf.
Dan ga je bidden: ‘O Heer, wees mij zondaar
genadig. En weet je wat zo heerlijk is? Hij is
zondaars genadig!

Jezus heeft zondaars lief.
Hij heeft nog nooit zondaars weggezonden,
die om schuldvergeving vroegen.
Hij stierf voor zondaren, en niet voor brave
mensen.
De zonden die bij Hem gebracht zijn, zijn dood.
Als de duivel je dan beschuldigt, dan zal Jezus
zeggen: ‘Deze zonde heb Ik in de diepte der
zee gegooid, ze is weg’
En er staat een bordje bij:’Verboden te vissen!’

Corrie ten Boom