Wie zijn je echte vrienden?

“En zie, enkele mannen brachten op een bed een man die verlamd was, en zij probeerden hem binnen te brengen en voor Hem neer te leggen; maar toen zij vanwege de menigte geen mogelijkheid vonden om hem naar binnen te brengen, klommen zij het dak op en lieten hem, tussen de daktegels door, met het bed neer in het midden, vóór Jezus. En toen Hij hun geloof zag, zei Hij tegen hem: Man, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de Farizeeën begonnen te overleggen: Wie is deze Man Die godslastering spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Maar Jezus, Die hun overwegingen kende, antwoordde en zei tegen hen: Wat overlegt u in uw hart? Wat is gemakkelijker, te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde om zonden te vergeven (zei Hij tegen de verlamde): Ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En hij stond onmiddellijk voor hun ogen op, en nadat hij datgene opgenomen had waarop hij gelegen had, ging hij naar zijn huis, terwijl hij God verheerlijkte. En ontsteltenis greep hen allen aan en zij verheerlijkten God, en werden vervuld met vrees en zeiden: Wij hebben vandaag ongelofelijke dingen gezien.” – Lucas 5:17-26

Wie kent niet dat geweldige gedicht dat Toon Hermans ooit schreef over ware vriendschap?
Hij schreef:
“Je hebt iemand nodig
stil en oprecht
die als het er op aankomt,
voor je bidt en vecht
Pas als die iemand
met je lacht en grient,
dan pas kan je zeggen:
Ik heb een vriend”

In de Bijbel komen we ook een verhaal tegen over echte vriendschap. Een verlamde man wordt door zijn vrienden naar Jezus gedragen, maar als ze daar aankomen, zien ze dat er zoveel volk op de been is, dat de toegang tot Jezus verspert is. Wat zij dan doen, bewijst hoever echte vrienden voor je willen gaan. Zij klimmen het dak op met hun verlamde  vriend. Maken daar vervolgens een gat in en laten hun vriend door het gat in de kamer zakken.
De Here Jezus leest het moment en ziet wat de bedoeling is en voelt mee met deze moedige mannen en beloont dat geloof met vergeving van zonden en genezing van hun beste vriend.

Wat een zegen om zulke vrienden te hebben, die je niet in de kou laten staan, maar hun hart laten spreken én geloof hebben in de reddende kracht van Jezus Christus.

Moge de Here, ook in jouw leven de juiste mensen op jouw pad brengen, die jou hun liefde toewensen en jouw geloof op sleeptouw nemen als de omstandigheden erom vragen.