De mooiste Bijbelteksten over vertrouwen!

 

 

 

 

 

 

 

 

Jozua 1:9
Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.’

Samuel 7: 28
U, HEER, mijn God, hebt me zo’n grootse toekomst beloofd. U alleen bent God, uw woorden zullen zeker in vervulling gaan.

Psalm 56:4-5
In mijn bangste uur vertrouw ik op u, Op God, wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik, angst ken ik niet, wat kan een sterveling mij aandoen?

Psalm 9:10
Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.

Psalm 15:3
Laat mijn vijand niet roepen: ‘Ik heb hem verslagen,’ mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk.

Psalm 20:7
Dit weet ik zeker: de HEER schenkt de overwinning aan zijn gezalfde, hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de overwinning door zijn machtige hand.

Psalm 28: 7
De HEER is mijn kracht en mijn schild, op hem vertrouwde mijn hart, ik werd geholpen en mijn hart jubelde, hem wil ik loven in mijn lied.

Psalm 37: 4-6
Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen: het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon.

Psalm 31:15
Maar ik vertrouw op u, HEER, ik zeg: U bent mijn God.

Psalm 84:12
Want God, de HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de HEER, zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan.

Spreuken 3:5-6
Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Spreuken 11:13
Bij een roddelaar is een geheim niet veilig, wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen.

Spreuken 28:26
Wie op zijn eigen verstand vertrouwt, is een dwaas, wie wijsheid als leidraad heeft, ontsnapt aan alle gevaar.

Spreuken 11:28
Wie vertrouwt op zijn rijkdom is een blad dat valt, een rechtvaardige komt tot bloei.

Jesaja 43:1
Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!

Jeremia 7:8
Maar jullie vertrouwen op die bedrieglijke leus, en dat zal je niet baten.

Daniël 6:23
Mijn God heeft zijn engel gezonden en de leeuwenmuilen gesloten. Ze hebben mij geen kwaad gedaan, omdat hij mij onschuldig acht; maar ook u, majesteit, heb ik niets misdaan.’

Johannes 14:1
Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.

Romeinen 15:13
Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest.

Openbaring 21:5
Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’