De beroemdste monnik aller tijden Maarten Luther, kreeg door studie in de Bijbel en door de boeken van Augustinus een geheel ander beeld van het geloof, dan velen in zijn tijd.
Luther ontdekte dat je niet gered kan worden door eigen werken of door op anderen te vertrouwen (biecht en aflaat). Hij ontdekte dat je alleen van schuld en zonde bevrijd kan worden door de genade van de Here Jezus Christus!

Deze ontdekking bracht hem het licht en de innerlijke verlossing, waar hij zo naar gesmacht had en niet gevonden had in het kloosterleven.
Dit gaf zijn leven een nieuwe richting.
Dat dit licht tot aan zijn dood belangrijk is gebleven, blijkt wel uit het feit dat men na
zijn dood een briefje op zijn werktafel vond met de volgende woorden: “Wir sind Betller. Das ist wahr – Wij zijn bedelaars. Dat is de waarheid!

De man die zoveel betekende voor de reformatie, gaf daarmee aan dat we elke dag een open hand naar God mogen uitstrekken, om deze te laten vullen met gaven en zegeningen.
Zo’n ontvangend geloof is de grootste zegen, die een mens nodig heeft!