Heer, we zijn dankbaar dat U ons
nog altijd vasthoudt.
En dat is ook wel nodig in dit leven,
waarin we vaak omringd worden door reuzen.
Sommige reuzen maken ons bang en
voorspellen een weinig goede afloop.
Maar we mogen weten dat de God
van David, Die met David optrok
dezelfde God is Die ons nu draagt
door de dingen heen.
Met U voelen wij ons safe en sterk.
Met U worden wij boven onszelf uitgetild!
Heer, wil ons dan blijven dragen en vasthouden
ook in de dingen die nog komen gaan.
Wij danken U in Jezus’ naam alleen.

Amen