Kom, mijn vriend, de bruid tegemoet.
Brengen wij de shabbat onze welkomstgroet
Kom, laten wij de shabbat tegemoet gaan,
Want zij is de bron van zegen
Van het allereerste begin tot vorstin gewijd.
Sluitstuk van het scheppingswerk,
Maar de eerste in het scheppingsplan.

Kom mijn vriend…
Schud het stof van u af, sta op!
Trek uw praalgewaad aan, mijn volk
Wees door middel van de zoon van Isai,
die uit Betlehem stamt,
Mijn ziel nabij en verlos haar.

Kom mijn vriend…
Word wakker, word wakker,
Want uw licht is gekomen.
Sta op en geef licht!
Ontwaakt, ontwaak, zing een lied.
De majesteit van de Eeuwige
heeft zich aan u kenbaar gemaakt.