Adventkerk.com is een online magazine voor sabbatvierende christenen die Gods Woord centraal stellen in hun leven, en oog hebben voor de kwaliteit van het leven op fysiek, geestelijk en sociaal gebied zoals de Schepper dat in den beginne bedoeld heeft.

Vanuit die beleving delen wij met elkaar dezelfde passie en opdracht: Liefde voor het koninkrijk van God en verspreiding van het Evangelie dat voor hart en hoofd bevrijdend werkt.

“Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen.” – Lucas 22:32

Contact
close slider

 

Heeft u een persoonlijk gebedsverzoek? Vindt u het prettig dat er voor u gebeden wordt?

Via email kunt u uw gebedsverzoek doorgeven. Omschrijf zo concreet mogelijk waarvoor gebeden moet worden. In groepsverband zal dan voor u gebeden worden. Vanzelfsprekend wordt uw verzoek vertrouwelijk behandeld. Het zal niet op de website worden geplaatst.

Heeft u andere vragen?

Mail naar: contact@Adventkerk.com

 

error: Content is protected !!