Wie zijn wij?

Wij zijn moderne sabbatvierende christenen met verschillende achtergronden en levensverhalen, die oog hebben voor de kwaliteit van het leven op fysiek, psychisch en sociaal gebied zoals de Schepper dat in den beginne bedoeld heeft.
Vanuit die beleving delen wij met elkaar dezelfde passie en opdracht: Liefde voor het koninkrijk van God en verspreiding van het Evangelie dat voor hart en hoofd bevrijdend werkt.

Wij willen u daarom middels deze website vrijblijvend en ongedwongen kennis laten maken met het Woord van God, om de liefde van God en Zijn bedoeling met ons leven nog beter te begrijpen en samen met ons uit te zien naar die komende wereld die God voor ons zal realiseren.

“Want het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft
gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem
liefhebben.” 1 korinthiers 2:9″