Sjabbat Sjalom!

Vrijdagavond. De zon gaat onder. De kaarsen branden, het werk is gedaan. Er hangt een ander soort sfeer in huis. We verwelkomen de Sabbat. ’t Is net of de week van mijn schouders glijdt. Rust! Dit moet Jezus voor ogen hebben gehad toen Hij zei dat de Sabbat voor de mens is gemaakt en niet andersom.(1)

Onze hemelse Vader wist in Zijn wijsheid, dat de 7e dag hét kroonstuk van Zijn schepping zou zijn. Dé kers op de taart. De eerste volle dag dat het eerste echtpaar op deze aarde mocht beleven, genoten ze van alles wat God zo volmaakt had gemaakt. Extra tijd voor omgang met hun Schepper, de natuur en elkaar. De eerste Sabbat ooit, werd door God Zelf gezegend en geheiligd.(2)

En nog steeds is de Sabbat apart gezet voor jou en mij persoonlijk, om aan het einde van de door Hem ingestelde weekcyclus, even stil te mogen staan. Bij te komen van de waanzin van de dag. Om tot jezelf en tot Hem te komen. Geestelijk bijtanken. Bezinning.

Is dat niet wettisch, die Sabbat? Het gaat toch om genáde, de redding door Jezus’ dood en opstanding? Klopt! Dat is precies het Blijde Nieuws. Maar wie God liefheeft, houdt Zijn geboden.(3) Om de hemel te verdienen? Nee, dat is onmogelijk. Maar ik mag Zijn reddingsplan omarmen, uitpakken als een persoonlijk cadeau. Hoe liefdevol!

En als Zijn liefde overweldigend landt op de bodem van mijn eigen hart, verlang ik ernaar om iets terug te doen uit dankbaarheid. Hoe, Vader God, hoe kan ik U dan dienen? Door in jouw leven Mijn wil te doen door de kracht van mijn Geest. En wat Zijn wil is heeft Hij bekend gemaakt in de 10 Woorden(4), door Hemzelf geschreven in steen en Hij wil deze schrijven in ons hart.

De Sabbat wordt zelfs een téken genoemd tussen God en ons.(5) De Sabbat (niet te verwarren met de zondag, die door de mens is ingesteld), Zijn zegel, Zijn teken is en blijft onveranderd.

En nu is dan het tijdstip aangebroken waar ik de hele week al naar uitkijk; de schemering van vrijdagavond. De Koningin van de dagen doet haar intrede. Ik voel God dichtbij. Het is heerlijk schuilen in Zijn rust. ‘k Ervaar bevrijding, ruimte. De wereld met al zijn dynamiek houd ik voor een dag op afstand.

Sabbat hóuden? Nee, we vieren ‘m!

Probeer het gewoon eens uit die dag, zoals God haar ingesteld en bedoeld heeft. Proef ervan en ervaar zelf die beloofde hemelse Zegen.

Sjabbat Sjalom!

M.B.

 

 

Waar kun je het in de Bijbel terugvinden?

1. Marcus 2: 27
2. Genesis 2: 3
3. Matheus 7:21 en Johannes 14:21(o.a.)
4 Exodus 20
5. Exodus 31:13 en Ezechiël 20:20