Inspirerende quotes van Martin Luther

“De Heer heeft de belofte van de opstanding niet alleen in de boeken geschreven, maar ook in elk lenteblad.”

“Al ken ik de weg niet die God met mij gaat, ik ken wel mijn Gids.”

“Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, zou ik vandaag nog een appelboompje planten.”

“De duivel is een treurige, zure geest, die het niet kan verdragen dat een hart vrolijk en gerust is in God.”

“God tot Vriend te hebben, is troostrijker dan de vriendschap van de hele wereld.”

“Ik zou willen dat men over mijn naam zweeg en zich niet Lutheraan maar Christen noemt. Wat is Luther? De waarheid is toch niet van mij! En ik ben ook voor niemand gekruisigd. Hoe zou ik, arme, stinkende madenzak er dan toe komen dat de kinderen van Christus zich naar mijn naam zouden noemen?”

“Wij sterven zo vaak, voordat wij voorgoed sterven.”

“Het goud dat ons uit genade geschonken wordt is de Heilige Geest.”

“Oorlog is de grootste plaag die de mensheid kan treffen, het vernietigt religie, het vernietigt staten, het vernietigt gezinnen.”

“Sta mij toe dat ik niet alleen bid met de mond; help me dat ik bid vanuit de diepten van mijn hart.”

“Geloof is een levend, gedurfd vertrouwen in Gods genade, zo zeker en zeker dat een man er duizend keer zijn leven op kan zetten.”

“De reproductie van de mensheid is een groot wonder en mysterie. Als God me in deze zaak had geraadpleegd, had ik hem moeten adviseren om de generatie van de soort voort te zetten door ze uit klei te maken.”

“Allen die God in oprecht geloof aanroepen, oprecht uit het hart, zullen zeker worden gehoord en zullen ontvangen wat zij hebben gevraagd en verlangd.”

“Als jullie jonge kerels wijs waren, kon de duivel niets met jullie doen, maar omdat jullie niet wijs zijn, heb je ons nodig die oud zijn.”

“Je moet je geweten en je gevoelens niet meer geloven, dan het woord dat de Heer die zondaars ontvangt, tot jou predikt.”