Ik ben de opstanding en het leven…

“Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij
gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft
u dat?” (Johannes 11:25-26)