[heading1 title=”Gescheiden, maar door God toch niet verlaten.” text=”Getuigenis hoe God twee gescheiden mensen weer samen heeft gebracht.”]

Getuigenis Annelies

[heading1 title=”Jezus redt een ontvoerde moslim in Irak” text=”Sherzad Suleiman was moslim en werkte eens in het leger van Sadam. Na ontvoerd te zijn door terroristen, leerde hij Jezus kennen.”]

Getuigenis Sherzad Suleiman

[heading1 title=”How To Forgive!” text=”Could you forgive someone who has killed your family? Could you forgive someone who betrayed your family to their death? Corrie Ten Boom shares how being a follower of Jesus that forgiveness is possible and required for us. She shares how God taught her forgiveness.”]

But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins

error: Content is protected !!