Verbiedt de Bijbel het gebruik van alcohol?

In de Bijbel is er sprake van gegiste en ongegiste wijn. Gegiste wijn bevat schadelijke stoffen die o.a. het centrale zenuwstelstel aantasten, hetgeen blijkt uit het feit dat het gehele reactievermogen beïnvloed wordt. Men kan niet meer normaal spreken, lopen, denken en handelen. Niet zelden zijn mensen gestorven aan alcoholvergiftiging of begingen onder invloed van alcohol een vreselijke misdaad.

Zou Christus, onze Heelmeester, Zijn kinderen te Kana zo een giftige drank gegeven hebben of dit tijdens het avondmaal uitgereikt hebben als een symbool van Zijn bloed? Zou Paulus de gelovigen de raad gegeven hebben af en toe zo een schadelijke drank te drinken?
God geeft Zijn kinderen reine wijn. In Jesaja 25:6, zegt het Woord: “En de HERE der heerscharen zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten, een feestmaal van belegen wijnen: van mergrijke, vette spijzen, van gezuiverde, belegen wijnen.”

Het geopenbaarde Woord van God, de ware wetenschap en het gezond verstand zijn in feite nooit met elkaar in tegenspraak. Schijnbare tegenstrijdigheid ontstaat vaak door verkeerde interpretatie van de taal of door door onvoldoende kennis van wetenschappelijke feiten.
De wetenschap leert duidelijk en ondubbelzinnig dat alle gegiste dranken alcohol bevatten. Alcohol blijft een vergif onder alle omstandigheden.
In het hebreeuws, de taal van het Oude testament worden verschillende soorten wijn ook met verschillende woorden aangeduid, maar die in de huidige vertaling maar met een enkel woord wordt vertaald, namelijk het woord “wijn”.

De voornaamste woorden voor wijn zijn in de oorspronkelijke vertaling: Jajin, Shekar en Tirosh.
Het woord “Jajin” heeft betrekking op alle soorten druivensap, gegist of ongegist. Shekar was het woord dat gebruikt werd om alle zoete dranken aan te duiden, behalve die van de wijnstok. Het wordt soms met honing vertaald. Maar net als het woord “Jajin” wordt er geen onderscheid gemaakt tussen gegiste of ongegiste dranken.
Het woord “Tirosh” werd gebruikt om de rijpe vrucht van de wijnstok aan te duiden, maar ook voor het zuivere sap, dat nog vrij was van gisting. Het wordt ook wel eens met het woord “most” vertaald.
Het joodse volk gebruikt het woord “Jajin” voor wijn in elke vorm. Het griekse woord “Oinos” heeft dezelfde betekenis als het woord “Jajin”.

Met deze kennis kunnen we concluderen dat de Bijbel over twee soorten wijn spreekt.
Waar de Bijbel het gebruik van de wijn krachtig veroordeeld, mogen we uitgaan dat het hier gaat om wijn in gegiste vorm en waar de Bijbel het gebruik van wijn aanbeveelt, mogen we aannemen dat het hier gaat om wijn in zijn gezonde en ongegiste vorm.

dr. J.H. Kellog