Jaren geleden in de spaanse hoofdstad Madrid, kwam er aan de vriendschap tussen een vader en een zoon een abrubt einde.
Door de jaren heen was de relatie erg verslechterd en de verwijten vlogen vaak over en weer, met gevolg dat de jongeman op een dag besloot het ouderlijk huis te verlaten en zijn vader voorgoed de rug toe te keren. Zijn vader was er helemaal kapot van en besloot er alles aan te doen om zijn zoon weer terug te winnen.

En maandenlang zocht de Vader naar zijn zoon, maar tevergeefs. Van de jongeman was geen spoor meer te bekennen. En geheel ten einde raad, plaatste de ongelukkige vader een oproep in de plaatselijke krant met de woorden:
“Mijn lieve Paco, ontmoet me om 12 uur voor het kantoor van de krant. Alles is vergeven. Ik hou van je. Je vader.”

En de volgende dag om 12 uur ’s middags stond de hele straat vol met wel 800 paco’s, allemaal jongemannen op zoek naar hun vader!

We zijn in wezen allemaal gebroken mensen op zoek naar vergeving en genezing van binnen. We mogen weten dat God onze zonden vergeven wil en ons dan op zoek stuurt naar die ander, die ook genezing nodig heeft.

Jezus zegt: Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. Kolossenzen 3:13