Weten jullie misschien wat een antropoloog is?
Een antropoloog dat is iemand die allerlei informatie verzamelt over verschillende volkeren- over hoe ze leven met elkaar en hoe ze denken.

Op een dag bezocht een antropoloog een Afrikaanse stam en daar werd hij omring door  allemaal kleine kindertjes.
Hij had die dag een grote fruitmand meegenomen met heerlijk fruit en hij plaatste dat aan de voet van een boom en hij zei: “Wie het eerst bij de boom komt, die krijgt de hele fruitmand”.
Hij gaf het startsein en hij verwachtte dat al die kindertjes zo snel als ze konden, zouden rennen naar de boom met de fruitmand. Maar dat deden ze niet!

Weet je wat ze wel deden?
Ze gaven elkaar een hand en liepen samen naar de boom met de fruitmand en verdeelden het heerlijke fruit onder elkaar.
En toen de antropoloog vroeg: Waarom doen jullie dit, terwijl een van jullie de mand helemaal alleen had kunnen hebben, toen zeiden de kinderen verbaasd: “Ubuntu! –
Ubuntu, meneer!”
En Ubuntu betekent zoiets als “Ik ben, omdat wij zijn”. Met andere woorden: Hoe kan een van ons gelukkig zijn, als we elkaar zouden vergeten? We zijn pas gelukkig, als we dat allemaal zijn!

In de Bijbel wordt door Jezus ook gewezen op de band die we voor elkaar moeten hebben en mogen voelen.
Jezus zegt dat je de tien geboden namelijk kunt samenvatten in 2 belangrijke geboden: De eerste is: Heb God lief met heel je hart en de tweede is: Heb je naaste lief gelijk jezelf!
( Mattheüs 22:37-39)

Wat betekent dat precies voor ons?
Dat houdt in dat als wij God niet vergeten in wat we doen, Hem overal erbij betrekken en eer geven en onze naaste niet vergeten als ze ons nodig hebben en ze liefhebben, dan doen wij precies wat Jezus van ons wil. Dan zijn wij in de Geest van Jezus verbonden met elkaar!

Moge de liefde van Jezus altijd in jullie harten wonen, zodat jullie echte liefde voor God mogen voelen en echte liefde mogen opbrengen voor je naaste.