Amazing Grace

John Newton stond in zijn jonge jaren bekend als een gemene vloeker, een godslasteraar. Iemand die helemaal losgeslagen was in het leven. Een tijdlang was John Newton een slavenjongen in Afrika. Hij leerde door deze ervaring nu zelf ook het leven aan de onderkant van de ladder kennen.
Sommige van de lessen uit zijn christelijke opvoeding kwamen in zijn wanhoop nu bij hem naar boven. Hij herinnerde zich Spreuken 1:24-31:
“Omdat Ik geroepen heb, en gij geweigerd hebt … hebt gij al mijn raad in de wind geslagen, en mijn terechtwijzing niet gewild: Ik heb ook gelachen om uw rampspoed; Ik zal spotten wanneer uw vrees komt; wanneer uw vrees komt als een verwoesting en uw verderf komt als een wervelwind; wanneer benauwdheid en angst over u komen. Dan zullen zij Mij aanroepen, maar Ik zal niet antwoorden.”

John Newton had de wijze lessen van zijn moeder verworpen en was het pad van het ongeloof ingeslagen, maar zelfs in zijn diepe duisternis, braken toch stralen van licht door in zijn leven.
Hij vond een Bijbel en begon deze door te bladeren. Lucas 11:13 leek hem te verzekeren dat God hem nog zou horen: “Indien gij dan, die slecht zijt, weet goede gaven te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw hemelse Vader de Heilige Geest geven aan degenen, die Hem vragen.”

Deze tekst was een gouden strohalm, het was de aanzet die hij nodig had om het geloof dat hij zo veracht had te gaan omarmen. Op 21 maart 1748 zou zijn leven voorgoed veranderen tijdens de storm die zijn leven ernstig bedreigde. Deze man die ooit zwoer nooit te zullen bidden tot God, bad nu ernstig en vol overgave om Gods genade, en wonder boven wonder overleefde John Newton deze storm.
“Op die dag zond de Heer uit de hoogte en verloste mij uit diepe wateren”, schreef John Newton over dit voorval.

Maar wat voor zijn geestelijk leven het meest waardevolle was, was dat God de storm in zijn hart wegnam, zodat hij de echte diepe vrede van Jezus kon leren kennen die hij al heel lang ontkend had.
Vele jaren later, toen John Newton oud was en problemen met zijn geheugen kreeg, schreef hij over Gods genade: “Ik kan niet goed schrijven, maar ik tracht de terugkeer van deze dag met verootmoediging, gebed en lofprijzing in acht te nemen.”

Het blijft een wonder hoe Gods verbazingwekkende genade, een onbeleefde, profane, slavenhandel drijvende zeeman verandert heeft in een oprechte volgeling van Jezus. Amazing Grace!