“Want wanneer zij uit de doden opstaan, huwen zij niet, en worden zij niet ten huwelijk genomen, maar zij zijn als engelen in de hemelen.” – Marcus 12:25

Er zijn heden ten dage mensen die geloven dat er huwelijken en geboorten op de nieuwe aarde zullen zijn, maar zij die de Schriften geloven, kunnen zulke leerstellingen niet aannemen. De leerstelling dat er kinderen op de nieuwe aarde geboren zullen worden, is niet terug te vinden in het vaste profetische woord.

De woorden van Christus zijn te duidelijk om verkeerd begrepen te worden. Zij moeten voor altijd het vraagstuk over huwelijken en geboorten op de nieuwe aarde duidelijk maken. Noch degenen die uit de doden opgewekt worden, noch zij die zonder de dood te zien veranderd zullen worden, zullen huwen of ten huwelijk gegeven worden. Zij zullen als de engelen van God zijn, leden van het koninklijk gezin.

Tot diegenen die andere ideeën hebben die in tegenspraak zijn met de duidelijke woorden van Christus, zou ik graag willen zeggen:” Wat betreft zulke zaken is zwijgen welsprekendheid.” Het is een aanmatiging om zich aan vermoedens en theorieën betreffende zaken die God in Zijn Woord niet aan ons kenbaar gemaakt heeft over te geven.

We hoeven niet te speculeren wat betreft onze toekomstige staat.
Christus heeft geen waarheden achtergehouden die noodzakelijk voor onze verlossing zijn. De geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen, maar we moeten onze verbeeldingskracht niet laten gaan om op dingen die ons niet geopenbaard zijn, leerstellingen te bouwen.

Medical Ministry p. 99/100