U zou grote zorg voor uw kinderen moeten dragen,
die bij iedere stap verzoekingen tegenkomen.
Het is onmogelijk voor hen om contact met slechte
jeugd te vermijden… Zij zullen dingen zien, geluiden
horen en invloeden ondergaan, die demoraliserend
werken en die, als er niet fel over gewaakt wordt,
onmerkbaar maar zeker het hart verderven en het
karakter misvormen…

Sommige vaders en moeders zijn zo onverschillig ,
zo achteloos, dat zij denken dat het geen verschil
uitmaakt of hun kinderen nu een school van de
eigen gemeente of een openbare school bezoeken.
“We zijn in de wereld”, zo zeggen zij, “en we kunnen
er niet uitgaan”. Maar ouders, we kunnen op een
goede manier uit de wereld vandaan komen,
wanneer we daarvoor kiezen.
We kunnen het vermijden om veel van de boosheden
te zien, die zich in de laatste dagen zo snel
vermenigvuldigen.
Voor de actieve geest van kinderen zijn de taferelen
van de gefantaseerde onthullingen over de toekomst,
werkelijkheden. Als er revoluties voorspeld en alle
soorten van gebeurtenissen beschreven worden, die de
wet naar beneden halen en zelfbeheersing de losse
teugels geven, zullen er vele zijn die de geest van deze
voorstellingen opvangen. Zij worden hierdoor geleid
om misdaden te begaan, die zelfs nog erger zijn dan deze
sensationele schrijvers afschilderen. Door zulke invloeden
wordt met milde hand uitgestrooid. Niemand hoeft zich te
verwonderen, dat de oogst van misdaad het gevolg is…

Zeg vastbesloten: “Ik wil geen kostbare ogenblikken
besteden om datgene te lezen, wat mij niet ten goede zal
komen en dat mij alleen maar onbekwaam maakt om
anderen van dienst te zijn. Ik wil in mijn tijd en mijn
gedachten toewijden zodat God mij meer geschikt kan
maken voor Zijn dienst. Ik wil mijn
ogen voor lichtzinnige en zondige dingen sluiten.
Mijn oren behoren de Here toe en ik wil niet
luisteren naar de spitsvondige redenering van de vijand.
Mijn stem zal op generlei wijze ongeschikt zijn aan een wil,
die niet onder de invloed van Gods Geest staat. Mijn lichaam
is een tempel van de Heilige Geest en ieder vermogen van
mijn wezen zal aan waardige bezigheden toegewijd zijn.

The Adventist Home, p.406-409