“Dit is de dag die de HEER ons geeft, wees daarom blij en zingt verheugd.
Dit is de dag….die de HEEEER oooons geeft.”

Dit opwekkingslied wordt door christenen over alle kerkmuren heen, al dan niet vanuit het hart, meegezongen. En terecht, iedere dag is immers een geschenk uit Gods hand? Dit vrolijke liedje kun je elke dag zingen.
Toch is er iets eigenaardigs aan het versje. Het krijgt ineens een andere lading als je liedje zingt als ode aan de ‘Dag des Heren’. De dag die God schiep ‘in den beginne’.
De 7e dag waarop Hij rustte van het werk dat Hij gemaakt had. Het Kroonstuk.
De dag die Hij heiligde (1), de dag die onze Vader apart heeft gesteld voor jou en mij om stil te mogen staan in de hectiek en bezig te zijn met de dingen die van Boven zijn.
De dag die zelfs een téken wordt genoemd tussen Hem en ons. (2)

Als we met dit in ons achterhoofd en deze intentie ‘dít is de dag die de HEER ons geeft’ zingen, geldt het dan nóg voor álle dagen of is dit lied geschreven om de HERE te bedanken voor één specíale dag die Hij ons schonk met een bijzondere bedoeling?

In een dialoog over sabbat/zondag -viering riep een Braziliaans evangelist uit:
Maar er rust toch ook zegen op de zondag? Jazeker, daar twijfel ik niet aan. God zegent ook de maandag, dinsdag enz.. Het geheim zit hem in de speciale zegen die God verbond aan de Sabbat. ’Ja, maar dat is toch wettisch? Het is juist genáde waardoor we vrije mensen zijn.’ Klopt ! Dat laatste is zelfs de basis van ons geloof. Maar we lezen dat wie Hem liefheeft Zijn geboden houdt.(3) Uit slavernij? Kunnen we de hemel verdienen door de geboden te houden? Nee, alleen Jezus’ bloed kan ons behouden dat is de blijdschap van het evangelie dat ik dat als kado mag aanvaarden. Maar ik wil iets terugdoen uit dankbaarheid. Wat is het Heer? Waarmee kan ik U blij maken? ‘Door in jouw leven Mijn wil te doen.’ (4) En wat Zijn wil is, heeft Hij bekend gemaakt in Zijn 10 Woorden.
De eerste vier hoe ik mij dien te gedragen tegenover mijn Schepper, de andere zes omvat richtlijnen hoe ik moet staan ten opzichte van mijn medemens. Leven zoals God het bedoeld heeft. Ik weet niet hoe het jou vergaat als je de 10 geboden leest door de ogen van Jezus die ze ook nog eens ‘vergeestelijkt’, (Ik kan dan alleen maar zuchten ’Have Mercy!’) Aan mijn karakter heeft de Timmerman nog een boel bij te schaven voordat ik op Hem lijk. Gelukkig heeft Hij veel geduld.

De Bijbel zegt dat er in het laatst van de tijd een ‘overblijfsel’ zal zijn die twee kenmerken zullen hebben: ze bewaren de geboden van God én hebben het getuigenis van Jezus. (5).
De viering van de Sabbat, die ooit door toedoen van een mens is veranderd in de zondag, is in opmars. Er zijn vele Messiaanse gemeenten in Nederland’, ook in evangelische kringen doet de sabbat zijn intrede en raken mensen ervan overtuigd door de Heilige Geest, dat God het zó bedoeld heeft. We hóuden geen sabbat, nee, we vieren ‘m!
Het is bedoeld als een blijde dag. Niet een dag van ge-en vérboden, maar de sabbat is er voor de mens, niet andersom. (6) Een dag die boven alle anderen dagen uitgetild is.
Een dag om op adem te komen, Zijn rust in te gaan, bij te tanken, vanaf vrijdagavond zonsondergang tot zaterdagavond zonsondergang. Eén dag aandacht voor Hogere Dingen, (waar je door de week vaak minder aan toe komt), groei in het geloof, genieten van de natuur, tijd voor familie, vrienden. Samenkomen in Zijn huis om Hem lof toe te zingen, samen te bidden, samen te zoeken naar het plan van onze Heer.

Probeer het eens uit, díe dag, zoals de Almachtige, de ‘Ik Ben’ het heeft bedoeld, Strek je handen uit naar de hemel en ontdek het geheim. Ontvang en wentel je in Zijn overvloeiende rust en zegen op de Sabbatdag.

Mirjam

 

1 Genesis 2:3
2 Exodus 31:13 en 16 , Ezechiel 20:20
3 Mattheus 7:21 en Johannes 14:21
4 Psalm 40:9
5 Openbaring 12:17
6 Marcus 2: 27