“Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. Die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaïda in Galilea afkomstig was, en vroegen hem: Heer, wij willen Jezus graag zien. Filippus kwam en zei het tegen Andreas, en Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt tegen Jezus.” – Johannes 12: 20-26

“Heer, wij zouden graag Jezus willen ontmoeten,” is het dringend verzoek van een aantal mensen aan de discipelen van Jezus. Wat een geweldig moment moet dat voor de discipelen zijn geweest dat de Messias die zij volgen, ook een interesse naar het geestelijke bij anderen weet op te wekken. Als aanspreekpunt en als persoonlijke vrienden van Jezus, weten zij dan ook als geen ander hoe en wie Jezus is en brengen zij deze hongerige zielen naar de Goede Herder.

Hoe zit dat met ons? Wandelen wij zo duidelijk met Jezus dat anderen ons niet los van Jezus zien? Zijn wijzelf zo bekend met de Weg des levens dat wij anderen die hopeloos verdwaald zijn of de weg naar Jezus niet zo goed kennen, de weg naar het Vaderhuis kunnen wijzen?
Veel hangt van ons af, als wijzelf op een mooie en goede manier herkenbaar zijn als echte vrienden van Jezus, dan geven wij anderen aanleiding om ook met Jezus in zee te gaan.

Gebed: “Vader, help ons om de liefde en goedheid van Uw Zoon in ons gestalte te doen krijgen, zodat we het anderen makkelijker maken om de Weg naar U te vinden!”